GİZLİLİK POLİTİKASI

taraf qr, bize verdiğiniz tüm kişisel bilgilerinizi saklamayı amaçlamaktadır ("Kişisel Bilgiler"). Sizle ilgili herhangi bir bilgi Kişisel Bilgi sayılmaktadır. Adınız, adresiniz, doğum tarihiniz kart bilgileriniz veya bunların dışında bizimle paylaşmayı düşündüğünüz herhangi bir bilgi "Kişisel Bilgileri" nize dahildir. taraf qr, işletmede bulunduğu ülkelerdeki gizlilik kurallarına ve düzenlemelerine uyacağına dair tüm kullanıcılarını temin eder. Dolayısıyla taraf qr bu tutumunu sizi Kişisel Bilgiler'inizin kullanımı hakkında bilgilendirmek amacıyla yayınlamaktadır.
Web sitemiz üzerinden hizmetlerimizi kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvendiğinizin farkındayız. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bildiğimizden dolayı taraf qr olarak bilgilerinizi korumak için büyük çaba harcarız.
Bu gizlilik politikasının amacı, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi nasıl muhafaza ettiğimiz konusunda sizi bilgilendirmek, gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu hakkında bilgilenmenizi sağlamaktır.
Detaylı bilgi için destek@taraf qr.com adresine mail atabilirsiniz.
Kişisel verileriniz veya kişisel bilgileriniz, kişinin kimliği belirlemeyi mümkün kılan herhangi bir bilgiyi ifade eder.
Sizinle ilgili olarak, aşağıda belirtildiği gibi farklı türlerde veriler toplayabilir, kullanabilir, depolayabilir ve işleyebiliriz:

Bunlara ek olarak herhangi bir amaçla istatistiksel veya demografik Birleştirilmiş Veriler toplar, kullanır ve paylaşırız. Birleştirilmiş veri, kişisel verilerinizden/bilgilerinizden çıkarılmış olabilir, ancak doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi açık etmediği için yasalara göre kişisel veri olarak kabul edilmez. Örneğin, belirli bir web sitesi özelliğine erişen kullanıcı yüzdesini hesaplamak için kullanım verilerinizi birleştirebiliriz. Ancak, birleştirilmiş verileri kişisel verilerinizle doğrudan kimliğiniz belirlenecek şekilde toplayıp birleştirirsek, bu birleştirilmiş veri kişisel veri olarak değerlendirir ve bu veriyi gizlilik bildirimine uygun şekilde kullanırız.
Hakkınızda herhangi bir Özel Kategoride Kişisel Veri toplamayız (bu veriler ırk, etnik köken, din veya felsefi inanç, cinsel yaşam, cinsel yönelim, siyasal görüşler, sendika üyeliği, sağlığınız ve genetik ve biyometrik verileri kapsar). Ayrıca hakkınızda adli hüküm ve ceza gerektirici suçlarla ilgili herhangi bir bilgi toplamayız.
Yasalar veya sizinle aramızdaki bir sözleşme uyarınca kişisel veri toplamamız gerektiği durumlarda istendiği zaman bu verileri sağlamamanız halinde, sizinle düzenlemiş olduğumuz ya da düzenlemeye çalıştığımız sözleşme gereklerini (örneğin, size ürün ya da hizmet sağlamak) yerine getiremeyebiliriz. Bu durumda, bizde bulunan bir ürün veya hizmetinizi iptal etmek zorunda kalabiliriz, ancak böyle bir durumunda sizi zamanında bilgilendiririz.
taraf qr web sitesi ve ürünlerinde bilgilerinizi sürekli koruyan kuvvetli güvenlik özellikleri mevcuttur. Bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz riskli bir durum algılarsak size haber veririz ve daha iyi korunmanızı sağlamak için izlemeniz gereken adımlar konusunda size yardımcı oluruz. Bu doğrultuda Güvenlik Kontrolü ve 2 Adımlı Doğrulama gibi bir dizi güvenlik özelliği sunarız.
Kişisel verilerinizin kaza sonucu kaybolması, kullanılması veya yetkisiz erişime, değiştirilmeye veya ifşa edilmeye tabi olmasını önlemek için uygun güvenlik önlemleri oluşturduk. Buna ek olarak, kişisel verilerinize iletişimi işleri nedeniyle bilmesi gereken çalışanlarla, acentelerle, yüklenicilerle ve diğer üçüncü taraflara sınırlandırıyoruz. Bu kişiler kişisel verilerinizi sadece talimatlarımız uyarınca işleyecekleri gibi, gizlilik yükümlülüğü altındadır.
Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri işlemek için onlara ihtiyaç duyan taraf qr çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız. Bu erişime sahip olan herkes, gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olup bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilir veya anlaşmaları feshedilebilir.
Bilgilerinizi korumak için hizmetlerimize güvenlik özellikleri ekleriz.
Topladığımız verileri ne olduklarına, nasıl kullandığımıza ve sizin ayarlarınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak farklı zaman dilimleri boyunca ve ancak toplama amaçlarımız için gerekli olduğu sürece saklarız.
Bazı durumlarda, verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz: daha fazla bilgi için aşağıdaki [Silme talebi] bölümüne göz atın.

Hizmetlerimizin, bilgilerin yanlışlıkla veya kötü amaçla silinmesini engellediğinden emin olmaya çalışırız. Bu nedenle, siz bir şeyi sildikten sonra kopyaların etkin ve yedek sistemlerimizden silinmesi biraz zaman alabilir.
Bazı durumlarda, araştırma veya istatistiksel amaçlarla kişisel verilerinizi (sizinle ilişkilendirilememeleri için) anonimleştirebilir ve bu bilgileri size herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın süresiz olarak kullanmaya devam edebiliriz.